ИЗБОР НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪНШНА РЕКЛАМА

В съвремения свят все повече нарастват нуждите от адекватна и качествена реклама – светеща, или несветеща, която освен да привлича и информира клиентите, но архитектонично да съответсва както на самия обект, така и на околното пространство.

Изборът!

Безспорно, началото е идеята на смият възложител, ориентиран от своя опит, подпомогнат от мнения на близки и разбира се от експерти в областта.

Следва изборът на компания, която да дооформи идеята, да направи съответните художествени композиции и да представи ценово съответствие.

В повечето случаи клиентите разчитат на препоръчана от приятели и познати фирма, доказала вече своята коректност и лоялност.

В последно време, обаче, търсенето в интернет все повече доминира. В този случай се подбират няколко фирми, на които се прави задание, канят се да огледат обекта и се чака
оферта.

Изборът по сайтове се определя най-вече от рейтинга на страницити в Гугъл пространството и качеството на самите страници. Те трябва да бъде опростени, истински, лесни за ползване. Да има цени! Галерията да бъде ясно диференцирана. Снимките на обектите лесно да насочват за избор на стил и техническо решение.

Все повече, изборът се подпомага от рефернции на клиенти в страницата, ползвали услугите на съответната фирма. В последно време 90% от техническото изпълнение на светлинна част при светещите реклами се осъществява с LED /светодиоди/.

Високите технологии, динамично, все повече усъвършенстват светещите диодни елементи. Добивът на светлина и надеждността се увеличават прогресивно с всяка измината година. Ето защо светодиодите стават универслни светлинни елементи, както в бита, така и при светещите реклами.

LED елементите от различни доставчици са с изравнени показатели. Освен това, механичната част на рекламата и самият монтаж се олекотяват и улесняват значително.

Електрическата безопастност е изключителна – използват се захранвания на 12 и 24V. Клиентите вече не питат за друго светлинно решение.

Останалите материали за изработка са също с изравнени показатели. Използват се високо качествени плексигласи, твърди PVC-та, алуминий и др.

Цената, като един от важните фактори за избор на изпълнител, е функция, освен от вложените материали и сложността на монтажа, но и от вложения креатив, който удовлетворява и създава у клиента положителна емоция в очакване на бъдещия монтаж на рекламата по вече харесания, одобрен проект.

В много случаи, важен момент при избор на фирма-производител, са поставените срокове за доставка и монтаж и възможноста за спазването им.

Изпълнителят трябва задължително да предлага изготвяне на документация за узаконяване на проекта.
Безспорно, все още за много клиенти, „занаятчийската” цена/най-ниската/ на базата само на материални разходи и труд, е определяща при избора.

Недооценена е художественно-композиционната компонента в офертата, която отличива и допринася за интелигентно и качествено хармонизиране на светещата рекламата, освен архитектонично, но и идейно с предмета на дейност на възложителя.

Светещата реклама е важен елемент при откриване на нова сграда, нов обект, нова комуникационна среда, смяна на дейности, подмяна на морално и физически остарели реклами. Ето защо външната реклама и подборът на изпълнител, е отговорен момент и никога не трябва да бъде решаван в последния момент. Рекламните надписи, дбре осветени, правилно композирани са и чудесна медийна реклама – най евтината!

Нека изборът на производител на външна реклама, преди всичко, да бъде избор на творец!